‏‫‭MCSE: active directory

‏‫‭MCSE: active directory

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: سعيد عزيزي - نويسنده: Saeed Azizi

قیمت : ۰ ریال

‏‫‭English for computer science and information technology

‏‫‭English for computer science and information technology

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: سيدرضا روح‌الاميني - نويسنده: Seyed Reza Rouholamini

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

‏‫FTP - CA - NLB - IIS : ‏‫2016 MCSE‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫FTP - CA - NLB - IIS : ‏‫2016 MCSE‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: سعيد عزيزي - نويسنده: Saeed Azizi

قیمت : ۰ ریال


۱۰۱ تمرين دو‌نفره براي افزايش قدرت

۱۰۱ تمرين دو‌نفره براي افزايش قدرت

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: سيدمحمدفواد سيدرحماني

قیمت : ۰ ریال

CCNA RoutingAnd Swiching OSI & TCP/IP Model

CCNA RoutingAnd Swiching OSI & TCP/IP Model

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: برديا نبي‌ئيان

قیمت : ۰ ریال

Ansys workbench براي مهندسي مكانيك

Ansys workbench براي مهندسي مكانيك

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: رضا معززي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


cscu امنيت براي كاربر عمومي

cscu امنيت براي كاربر عمومي

ناشر : ‏‫ ناقوس

قیمت : ۰ ریال

CAD/CAM با Surfcam: ماشينكاري CNC در كلاس جهاني

CAD/CAM با Surfcam: ماشينكاري CNC در كلاس جهاني

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: رضا بهرام‌زاده

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

GSM سيستم جهاني ارتباطات سيار: معماري، سرويس‌ها و پروتك‌ها

GSM سيستم جهاني ارتباطات سيار: معماري، سرويس‌ها و پروتك‌ها

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: جورج ابرس‌پاخر - نويسنده: هانس جورج‌وگل

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


Network + شبكه‌هاي كامپيوتري از Lan  تا Wan: سخت‌افزار، نرم‌افزار و امنيت

Network + شبكه‌هاي كامپيوتري از Lan تا Wan: سخت‌افزار، نرم‌افزار و امنيت

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: جيمز آنتوناكاس - نويسنده: كنت منسفيلد

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

Network+

Network+

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: روح‌اله آب‌نيكي - نويسنده: الهام شرمي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

Crack و تكنيك‌هاي نفوذ به نرم‌افزار

Crack و تكنيك‌هاي نفوذ به نرم‌افزار

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: اميد غلامي - نويسنده: بهزاد لاجوردي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال