بدون اضافه وزن

بدون اضافه وزن

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: كارن دارلينگ

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

راه هنرمند: بازيابي خلاقيت

راه هنرمند: بازيابي خلاقيت

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: جوليا كامرون

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

راهنماي تجسم خلاق: رابطه با خود

راهنماي تجسم خلاق: رابطه با خود

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: شاكتي گواين

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


اگر فردا بيايد

اگر فردا بيايد

ناشر : نشر پيكان

- نويسنده: سيدني شلدون - مترجم: محمد قصاع

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

پنير تو را من جابه‌جا كردم

پنير تو را من جابه‌جا كردم

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: سعيد مادح‌خاكسار - نويسنده: دارل بريستوباوي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

تاريخ بيداري ايرانيان

تاريخ بيداري ايرانيان

ناشر : نشر پيكان

- به‌اهتمام: علي‌اكبر سعيدي‌سيرجاني - نويسنده: محمدبن‌علي ناظم‌الاسلام‌كرماني

قیمت : ۰ ریال


تاريخ بيداري ايرانيان

تاريخ بيداري ايرانيان

ناشر : نشر پيكان

- به‌اهتمام: علي‌اكبر سعيدي‌سيرجاني - نويسنده: محمدبن‌علي ناظم‌الاسلام‌كرماني

قیمت : ۰ ریال

چك ليست مديران

چك ليست مديران

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: عباس دهقاني - نويسنده: درك راونتري

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال

ده فرمان براي حرمت به خويشتن

ده فرمان براي حرمت به خويشتن

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: گيتي خوشدل - نويسنده: كاترين كاردينال

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


با هم براي هميشه: مهارتهاي ارتباطي براي عشق پر دوام

با هم براي هميشه: مهارتهاي ارتباطي براي عشق پر دوام

ناشر : نشر پيكان

- مترجم: مهدي قراچه‌داغي - نويسنده: جان گري

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

بگشاي لب

بگشاي لب

ناشر : نشر پيكان

- ويراستار: آزاده جولايي - نويسنده: شهره وكيلي

قیمت : ۳۱۰۰۰۰ ریال

پرسش‌هاي دشوار: 100 سوالي كه بايد قبل از "بله" گفتن به آنها پاسخ بدهيد

پرسش‌هاي دشوار: 100 سوالي كه بايد قبل از "بله" گفتن به آنها پاسخ بدهيد

ناشر : نشر پيكان

- نويسنده: سوزان پايور - مترجم: شهره(قراچه‌داغي) عبداللهي

قیمت : ۲۸۰۰۰ ریال