آلياژهاي مقاوم به حرارت

آلياژهاي مقاوم به حرارت

ناشر : نوربخش

- نويسنده: شهريار افخمي - نويسنده: ايوب حلوايي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

بازار جهاني واكسن‌هاي انساني

بازار جهاني واكسن‌هاي انساني

ناشر : نوربخش

- نويسنده: بهمن عابدي‌كياسري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پاي طاووس و چشم كلاغ

پاي طاووس و چشم كلاغ

ناشر : نوربخش

- نويسنده: رس‍ول‌ رس‍ول‍ي‌

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

پاي طاووس و چشم كلاغ

پاي طاووس و چشم كلاغ

ناشر : نوربخش

- نويسنده: رس‍ول‌ رس‍ول‍ي‌

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تاريخچه داروسازي در ايران

تاريخچه داروسازي در ايران

ناشر : نوربخش

- نويسنده: سيدحميد مصطفوي - نويسنده: حميدرضا احمدي‌آشتياني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


تغذيه و جيره‌نويسي دام و طيور

تغذيه و جيره‌نويسي دام و طيور

ناشر : نوربخش

- نويسنده: محمدعلي نوروزيان

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

حماسه، عشق و عرفان

حماسه، عشق و عرفان

ناشر : نوربخش

- گردآورنده: مهدي چمران - نويسنده: مصطفي چمران

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعاتي كه در داروخانه نياز دارم!

اطلاعاتي كه در داروخانه نياز دارم!

ناشر : نوربخش

- نويسنده: حسين رستگار - نويسنده: حميدرضا احمدي‌آشتياني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


پرورش كپور و ماهيان استخري

پرورش كپور و ماهيان استخري

ناشر : نوربخش

- نويسنده: لازلو هورواث - نويسنده: گيزلا تاماس

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

بونساي: هنر و باغباني

بونساي: هنر و باغباني

ناشر : نوربخش

- نويسنده: ابي‌هلال عسكري

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

اصول مديريت در واحدهاي جوجه‌كشي

اصول مديريت در واحدهاي جوجه‌كشي

ناشر : نوربخش

- زيرنظر: بهزاد رحيمي - تدوين: هاله يحيي‌زاده

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال