به وقت جراحي (۲) : اصول بي‌حسي و بيهوشي در دامپزشكي (پرسش و پاسخ‌هاي تشريحي)

به وقت جراحي (۲) : اصول بي‌حسي و بيهوشي در دامپزشكي (پرسش و پاسخ‌هاي تشريحي)

ناشر : نوربخش

- نويسنده: ف‍رج‌ال‍ه ادي‍ب‌ ه‍اش‍م‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

به وقت جراحي: اصول آماده‌سازي بيمار و ابزار جراحي دامپزشكي (پرسش و پاسخ‌هاي تشريحي)

به وقت جراحي: اصول آماده‌سازي بيمار و ابزار جراحي دامپزشكي (پرسش و پاسخ‌هاي تشريحي)

ناشر : نوربخش

- نويسنده: ف‍رج‌ال‍ه ادي‍ب‌ ه‍اش‍م‍ي‌

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آلياژهاي مقاوم به حرارت

آلياژهاي مقاوم به حرارت

ناشر : نوربخش

- نويسنده: شهريار افخمي - نويسنده: ايوب حلوايي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


بازار جهاني واكسن‌هاي انساني

بازار جهاني واكسن‌هاي انساني

ناشر : نوربخش

- نويسنده: بهمن عابدي‌كياسري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

پاي طاووس و چشم كلاغ

پاي طاووس و چشم كلاغ

ناشر : نوربخش

- نويسنده: رس‍ول‌ رس‍ول‍ي‌

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


پاي طاووس و چشم كلاغ

پاي طاووس و چشم كلاغ

ناشر : نوربخش

- نويسنده: رس‍ول‌ رس‍ول‍ي‌

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اطلاعاتي كه در داروخانه نياز دارم!

اطلاعاتي كه در داروخانه نياز دارم!

ناشر : نوربخش

- نويسنده: حسين رستگار - نويسنده: حميدرضا احمدي‌آشتياني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تاريخچه داروسازي در ايران

تاريخچه داروسازي در ايران

ناشر : نوربخش

- نويسنده: سيدحميد مصطفوي - نويسنده: حميدرضا احمدي‌آشتياني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


بونساي: هنر و باغباني

بونساي: هنر و باغباني

ناشر : نوربخش

- نويسنده: ابي‌هلال عسكري

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

اصول مديريت در واحدهاي جوجه‌كشي

اصول مديريت در واحدهاي جوجه‌كشي

ناشر : نوربخش

- تدوين: هاله يحيي‌زاده - زيرنظر: بهزاد رحيمي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

پرورش كپور و ماهيان استخري

پرورش كپور و ماهيان استخري

ناشر : نوربخش

- نويسنده: لازلو هورواث - نويسنده: گيزلا تاماس

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال