درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

ناشر : فراگير هگمتانه

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

چرخه زندگي پروانه‌ها

چرخه زندگي پروانه‌ها

ناشر : يايليق

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۰ ریال

سيلي واقعيت

سيلي واقعيت

ناشر : سبزان

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال


شكاف در اعتماد به نفس: از ترس تا آزادي

شكاف در اعتماد به نفس: از ترس تا آزادي

ناشر : فراگير هگمتانه

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

همراه با دكتر راس هريس

همراه با دكتر راس هريس

ناشر : فراگير هگمتانه

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال