مقدمات كارآفريني

مقدمات كارآفريني

ناشر : شمال پايدار (وابسته به موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار)

- نويسنده: قنبر ولايي - نويسنده: ولي‌الله بيشمي

قیمت : ۰ ریال