KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب های برايان كاكس

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (3)

شگفتي‌هاي كيهان

پدیدآور: برايان كاكس؛ Brian Cox؛ اندرو كوهن

قيمت: 150000 ريال

چرا E=MC۲ ؟ و چرا بايد مراقب باشيم؟

پدیدآور: برايان كاكس؛ Brian Cox؛ بهرام معلمي

قيمت: 130000 ريال

شگفتي‌هاي كيهان

پدیدآور: برايان كاكس؛ اندرو كوئن؛ محمداسماعيل فلزي

قيمت: 150000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1