مجموعه سوالات آزمون هاي استخدامي بانك ها (همراه با پاسخ هاي تشريحي) ويژه بانك هاي دولتي و خصوصي جديد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه سوالات آزمون هاي استخدامي بانك ها (همراه با پاسخ هاي تشريحي) ويژه بانك هاي دولتي و خصوصي جديد جامع و معتبر در سطح كشور، قابل استفاده براي ...

مجموعه سوالات آزمون هاي استخدامي بانك ها ...

ناشر : صاحبان انديشه

شاپور درويشي

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۹۰۰۰۰ ریال