مشاركت سياسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 39


تاثير رفاه اقتصادي بر مشاركت سياسي مردم ايران

تاثير رفاه اقتصادي بر مشاركت سياسي مردم ...

ناشر : انتشارات جاليز

سيدميلاد سيدشمالي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر مفاهيم و تئوري هاي مشاركت سياسي و اجتماعي

درآمدي بر مفاهيم و تئوري هاي مشاركت سياس ...

ناشر : راز نهان

زينب اكبري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تبيين آينده پژوهي مشاركت سياسي ، اجتماعي بانوان در دهه چهارم انقلاب اسلامي در ايران

تبيين آينده پژوهي مشاركت سياسي ، اجتماعي ...

ناشر : سبز رايان گستر

معصومه پيرويسي

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال


دانشجو و مشاركت سياسي: با نگاهي بر نقش تشكل هاي اسلامي - سياسي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي در مشاركت سياسي جامعه

دانشجو و مشاركت سياسي: با نگاهي بر نقش ت ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (سازمان چاپ و انتشارات)

محمود جواديان كوتنايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

جامعه شناسي مشاركت سياسي: تحليل تطبيقي درون كشوري از مشاركت انتخاباتي در ايران

جامعه شناسي مشاركت سياسي: تحليل تطبيقي د ...

ناشر : اميركبير

رحمت الله معمار

قیمت کتاب سیتی : ۸۷۰۰۰ ریال

حدود مشاركت سياسي زنان از ديدگاه اسلام

حدود مشاركت سياسي زنان از ديدگاه اسلام

ناشر : بعثت

محمدمهدي شمس الدين

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰ ریال


راهكارهاي فقه سياسي شيعه براي گسترش مشاركت سياسي

راهكارهاي فقه سياسي شيعه براي گسترش مشار ...

ناشر : مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)

علي احمدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۵۰۰۰ ریال

شوراها در گستره سياست (با تاكيد بر نقش شوراها در مشاركت سياسي)

شوراها در گستره سياست (با تاكيد بر نقش ش ...

ناشر : انسان امروز

محمدعلي طالبي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال

نقش تلويزيون در ايجاد افزايش مشاركت سياسي مردم در انتخابات دهم رياست جمهوري با بررسي مناظره ها

نقش تلويزيون در ايجاد افزايش مشاركت سياس ...

ناشر : نماد انديشه

محمد مهاجري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


جامعه شناسي مشاركت سياسي زنان

جامعه شناسي مشاركت سياسي زنان

ناشر : انديشه ظهور

مسعود دارابي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

‏‫نقش سرمايه اجتماعي در ميزان مشاركت سياسي جوانان شهر محمودآباد سال ۱۳۹۴‮‬

‏‫نقش سرمايه اجتماعي در ميزان مشاركت سيا ...

ناشر : وارش وا

سيدصابر موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

سرمايه اجتماعي و مشاركت سياسي

سرمايه اجتماعي و مشاركت سياسي

ناشر : نشر كيسان

عبدالرضا باي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال