مباني مديريت استراتژيك - هريسون - اعرابي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني مديريت استراتژيك - هريسون - اعرابي

مباني مديريت استراتژيك - هريسون - اعرابي

ناشر : مهكامه

سيدمحمد اعرابي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۵۰۰۰۰ ریال