مديريت منابع الكترونيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 9


‏‫ پياده سازي مديريت منابع انساني الكترونيك‮‬

‏‫ پياده سازي مديريت منابع انساني الكترو ...

ناشر : ‏‫ انتشارات صالحيان

محمدحسين پيرگاني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت منابع انساني الكترونيك و نوآوري در بخش دولتي (مطالعه مورد شهرستان سيرجان)

مديريت منابع انساني الكترونيك و نوآوري د ...

ناشر : فرهوش

علي غياثي حافظي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫ الزامات مديريت منابع انساني الكترونيك (e-HRM)‮‬

‏‫ الزامات مديريت منابع انساني الكترونيك ...

ناشر : ‏‫ نارون دانش‮‬

مسعود خاتوني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


در آمدي بر مديريت منابع انساني الكترونيك (E-HRM)

در آمدي بر مديريت منابع انساني الكترونيك ...

ناشر : انتشارات ملرد

مهرداد فيروزبخت

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اثربخشي مديريت منابع انساني الكترونيك در بهره‌وري عملكرد مديريت منابع انساني

اثربخشي مديريت منابع انساني الكترونيك در ...

ناشر : كاوش هنر

علي عابدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت منابع انساني الكترونيك

مديريت منابع انساني الكترونيك

ناشر : رهام انديشه

منصور نجفي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


‏‫مديريت منابع انساني الكترونيك‬

‏‫مديريت منابع انساني الكترونيك‬

ناشر : پاپريك

اكرم پهلوان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بررسي رابطه مديريت منابع انساني الكترونيك بر اثربخشي منابع انساني در شهرداري تهران

بررسي رابطه مديريت منابع انساني الكتروني ...

ناشر : نداي آريانا

مهدي عابدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

مديريت منابع الكترونيك

مديريت منابع الكترونيك

ناشر : اساطير پارسي

عليرضا اسفندياري مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال