سعدي در غزل |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


سعدي در غزل

سعدي در غزل

ناشر : نيلوفر

سعيد حميديان

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال

لبخند سعدي: طنزآوري در غزل هاي سعدي

لبخند سعدي: طنزآوري در غزل هاي سعدي

ناشر : سوره مهر

اسماعيل اميني

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

تداعي معاني جنگ در غزل سعدي

تداعي معاني جنگ در غزل سعدي

ناشر : نشر شواتير

مريم قره‌خانيان

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال


نظريه  انسجام و پيوستگي و كاربست آن در تحليل متون (غزل حافظ و سعدي)

نظريه انسجام و پيوستگي و كاربست آن در ت ...

ناشر : دانشگاه خوارزمي

طاهره ايشاني

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال