برنامه ريزي كاربري زمين شهري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


برنامه ريزي هوشمندانه كاربري زمين و حمل و نقل شهري (نگاهي ديالكتيكي و يكپارچه به فضاي شهر)

برنامه ريزي هوشمندانه كاربري زمين و حمل ...

ناشر : مديران امروز

فرانك سيف الديني

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

كاربرد مدل؟ What if در برنامه ريزي كاربري زمين شهري و منطقه اي

كاربرد مدل؟ What if در برنامه ريزي كاربر ...

ناشر : آيندگان

نويد سعيدي رضواني

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

برنامه ريزي كاربري زمين شهري : مجموعه مقاله ها

برنامه ريزي كاربري زمين شهري : مجموعه مق ...

ناشر : شهرداري تهران، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

‏‫Bahram Moalemie

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


برنامه ريزي كاربري زمين شهري

برنامه ريزي كاربري زمين شهري

ناشر : دانشگاه شيراز ، مركز نشر

علي سلطاني

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال