مديريت فكر در يك سازمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت فكر در يك سازمان

مديريت فكر در يك سازمان

ناشر : فدك ايساتيس

ب‍ه‍رام خ‍اك‍پ‍ور

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال