داده‌كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


داده‌كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه

داده‌كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه

ناشر : ناقوس

ميثم حسنوندي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال