درآمدي بر نظريه مديريت جهادي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


درآمدي بر نظريه مديريت جهادي

درآمدي بر نظريه مديريت جهادي

ناشر : شهرداري تهران‏‫ ، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

حسين اصلي پور

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال