شيمي مواد غذايي ۲ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 36


مباني رئولوژي مواد و بيوپليمرهاي غذايي براي رشته هاي مهندسي علوم و صنايع غذايي، مهندسي شيمي، مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مهندسي پليمر

مباني رئولوژي مواد و بيوپليمرهاي غذايي ب ...

ناشر : دانشگاه تهران

بابك قنبرزاده

قیمت کتاب سیتی : ۵۲۰۰۰۰ ریال

افزودني هاي مواد غذايي در شيمي تكميلي: مرجع دانشگاهي (دكتري)

افزودني هاي مواد غذايي در شيمي تكميلي: م ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان علوم وصنايع غذايي مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۷۰۰۰ ریال

ميانبر الگوريتم علوم و صنايع غذايي (شيمي مواد غذايي، تكنولوژي مواد غذايي، ميكروبيولوژي مواد غذايي و كنترل كيفي مواد غذايي): ويژه رشته هاي علوم و صنايع غذايي...

ميانبر الگوريتم علوم و صنايع غذايي (شيمي ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

محدثه صالحي كوپايي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال


سوالات بخش سوم مجموعه علوم و صنايع غذايي - شيمي مواد غذايي كد (2414) دكتري 93 به همراه پاسخ هاي تشريحي

سوالات بخش سوم مجموعه علوم و صنايع غذايي ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان علوم و صنايع غذايي مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۶۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي مواد غذايي

آزمايشگاه شيمي مواد غذايي

ناشر : بهتاپژوهش

شهرام محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۶۳۰۰۰ ریال

شيمي مواد غذايي

شيمي مواد غذايي

ناشر : شركت سهامي انتشار

سيدحسن فاطمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۵۰۰۰ ریال


آزمون هاي ميكروب شناسي و شيمي مواد غذايي

آزمون هاي ميكروب شناسي و شيمي مواد غذايي

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

پيمان غلام نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

سوالات بخش دوم مجموعه علوم و صنايع غذايي - شيمي مواد غذايي كد (2414) دكتري 93 به همراه پاسخ هاي تشريحي

سوالات بخش دوم مجموعه علوم و صنايع غذايي ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان علوم و صنايع غذايي مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال

سوالات تاليفي مجموعه علوم و صنايع غذايي - شيمي مواد غذايي با پاسخ هاي تشريحي (دكتري)

سوالات تاليفي مجموعه علوم و صنايع غذايي ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان مهندسي موادغذايي مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۶۰۰۰ ریال


سوالات و پاسخنامه (بخش اول) دكتري علوم و صنايع غذايي - شيمي مواد غذايي (2414)

سوالات و پاسخنامه (بخش اول) دكتري علوم و ...

ناشر : مهرپويا مهراس

دپارتمان علوم وصنايع غذايي مهرپويامهراس

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۴۰۰۰ ریال

شيمي كربوهيدرات هاي مواد غذايي

شيمي كربوهيدرات هاي مواد غذايي

ناشر : صبح انتظار

رونالد.اي ورولستد

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

سوالات و پاسخنامه (بخش دوم) دكتري مجموعه شيمي مواد غذايي كد (2414)

سوالات و پاسخنامه (بخش دوم) دكتري مجموعه ...

ناشر : مهرپويا مهراس

دپارتمان صنايع غذايي مهرپويامهراس

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۴۰۰۰ ریال