مباني سيستم هاي ديناميكي و نظريه آشوب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني سيستم هاي ديناميكي و نظريه آشوب

مباني سيستم هاي ديناميكي و نظريه آشوب

ناشر : دانشگاه يزد

مهدي فاتحي نيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۵۰۰۰ ریال