چهل و چهارم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


يادداشتهاي توضيحي 2012 سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا به روزرساني شده تا اجلاس 53 (مارس 2014): قسمت نهم الي يازدهم فصل چهل چهارم الي پنجاه و پن

يادداشتهاي توضيحي 2012 سيستم هماهنگ شده ...

ناشر : تجارت بين الملل (وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي گمرك و تجارت)

مهرداد زماني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قوانين و مقررات اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

قوانين و مقررات اجراي اصل چهل و چهارم قا ...

ناشر : دوران

جهانگير منصور

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰ ریال

‏‫قوانين و مقررات مرتبط با اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي‮‬‏‫: مصوب قانون هدفمندكردن يارانه ها، ...‮‬

‏‫قوانين و مقررات مرتبط با اجراي اصل چهل ...

ناشر : انديشه عصر

ابراهيم مشعوف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


‏‫قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ نموداري به همراه قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸‬

‏‫قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ...

ناشر : چتر دانش

نگار روشني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

چهل و چهارم

چهل و چهارم

ناشر : افرود

نگار زارعي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مجموعه قوانين و مقررات اجرايي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مجموعه قوانين و مقررات اجرايي اصل چهل و ...

ناشر : عزيزستان

داوود خ‍ان‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


كليات مقررات اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و كسب و كار

كليات مقررات اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

مهدي فلاح دوست

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ظرفيت هاي حقوقي و نهادي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

ظرفيت هاي حقوقي و نهادي اصل چهل و چهارم ...

ناشر : كميل

سعيد اكبري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال