علم جامعه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 22


مباني علم اقتصاد، قابل استفاده براي: 1. دانشجويان رشته هاي اقتصاد، حقوق، جامعه شناسي، علوم تربيتي، علوم سياسي، مديريت، حسابداري و ...، 2. دانشجويان كا

مباني علم اقتصاد، قابل استفاده براي: 1. ...

ناشر : نگاه دانش

محسن نظري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مباني جامعه شناسي علم: جامعه، علم و تكنولوژي

مباني جامعه شناسي علم: جامعه، علم و تكنو ...

ناشر : طهوري

منوچهر محسني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

مباني جامعه شناسي علم: جامعه، علم و تكنولوژي

مباني جامعه شناسي علم: جامعه، علم و تكنو ...

ناشر : طهوري

منوچهر محسني

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال


علم، اخلاق، جامعه

علم، اخلاق، جامعه

ناشر : آرتينه

ف‍اض‍ل لاري‍ج‍ان‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

علم، دانشگاه و جامعه : مجموعه  مقاله ها

علم، دانشگاه و جامعه : مجموعه مقاله ها

ناشر : پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

رضا همتي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

علم جامعه شناسي و جامعه شناسي سرمايه داري و ماركسيستي

علم جامعه شناسي و جامعه شناسي سرمايه دار ...

ناشر : بخشايش

مهدي زندوكيلي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال


انسان شناسي اجتماعي - فرهنگي جامعه كوفه در نگرش امام حسين (ع): پژوهشي اسلامي در علم انسان شناسي معاصر

انسان شناسي اجتماعي - فرهنگي جامعه كوفه ...

ناشر : كتابنامه نجف

مهدي عابدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

جامعه شناسي نظري "مباني، اصول و مفاهيم": مطالعه اي در باب جامعه شناسي معرفت علم جامعه شناختي

جامعه شناسي نظري "مباني، اصول و مفاهيم": ...

ناشر : بهمن برنا

حسين ابوالحسن تنهايي

قیمت کتاب سیتی : ۷۲۰۰۰۰ ریال

مقدمه اي بر مكاتب و نظريه هاي جديد در جامعه شناسي معرفت و علم "جستاري در تبيين رابطه معرفت و فرهنگ"

مقدمه اي بر مكاتب و نظريه هاي جديد در جا ...

ناشر : دانشگاه اصفهان

علي رباني خوراسگاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۵۰۰۰ ریال


علم در جامعه: مقدمه اي بر مطالعات اجتماعي علم

علم در جامعه: مقدمه اي بر مطالعات اجتماع ...

ناشر : آگاه

علي برزگر

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

‏‫چگونگي رشد و پيشرفت علم جامعه شناسي‬

‏‫چگونگي رشد و پيشرفت علم جامعه شناسي‬

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

حميد صنعت جو

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مباني جامعه شناسي علم

مباني جامعه شناسي علم

ناشر : طهوري

م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍س‍ن‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال