ورزش سالمندان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


ورزش و شيوه زندگي سالم براي سالمندان

ورزش و شيوه زندگي سالم براي سالمندان

ناشر : رامان سخن

علي رجبي

قیمت کتاب سیتی : ۴۷۰۰۰۰ ریال

ورزش تندرستي سالمندان

ورزش تندرستي سالمندان

ناشر : فرهوش

خديجه مولايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ورزش سالمندان

ورزش سالمندان

ناشر : انتشارات فرهيختگان دانشگاه

راميار نجفي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


ورزش عيار تندرستي سالمندان

ورزش عيار تندرستي سالمندان

ناشر : انتشارات محقق اردبيلي

فرهاد حسني سوها

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

ورزش سالمندان

ورزش سالمندان

ناشر : انتشارات امين نگار

ليلا افشار

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ورزش براي سالمندان بر اساس دستورالعمل هاي ACSM

ورزش براي سالمندان بر اساس دستورالعمل ها ...

ناشر : جوهر حيات

مرتضي صادقي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


ورزش براي سالمندان: افزايش توانايي و استقلال سالمندان با انجام تمرينات ورزشي سبك( راهنمايي موثر براي سالمندان و مربيان مراكز درمان)

ورزش براي سالمندان: افزايش توانايي و است ...

ناشر : بامداد كتاب

ژاله باقري

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال

فيزيولوژي ورزش در گروه هاي خاص (كودكان، زنان، سالمندان)

فيزيولوژي ورزش در گروه هاي خاص (كودكان، ...

ناشر : قلم علم

محمدرضا نيك مرام

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال