مجموعه سمينارهاي نوابغ كسب و كار (سمينار تصويري هفت عادت مردمان موثر) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
مجموعه سمينارهاي نوابغ كسب و كار (سمينار تصويري هفت عادت مردمان موثر)

مجموعه سمينارهاي نوابغ كسب و كار (سمينار ...

ناشر : ديد مثبت

استفان كاوي

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۲۵۰۰ ریال