روش هاي تامين مالي از طريق ابزارهاي نوين مبتني بر بدهي در بازار پول و سرمايه ايران- بخش كشاورزي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روش هاي تامين مالي از طريق ابزارهاي نوين مبتني بر بدهي در بازار پول و سرمايه ايران- بخش كشاورزي

روش هاي تامين مالي از طريق ابزارهاي نوين ...

ناشر : وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و اقتصادي ، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات

ليلا عزيزي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال