بررسي حقوقي سهام عدالت: تجربه اي نوين در عرصه خصوصي سازي و بخش تعاون ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي حقوقي سهام عدالت: تجربه اي نوين در عرصه خصوصي سازي و بخش تعاون ايران

بررسي حقوقي سهام عدالت: تجربه اي نوين در ...

ناشر : جنگل

زينب فلاح تفتي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال