بخشي از كتاب اقتباسي از كتاب " ليلي و مجنون " اثر الياس‌بن‌يوسف نظامي است.بخشي از كتاب اقتباسي از كت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0