مقدمه اي بر تئوري پلاستيسيته (براي رشته هاي مهندسي مكانيك و عمران) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقدمه اي بر تئوري پلاستيسيته (براي رشته هاي مهندسي مكانيك و عمران)

مقدمه اي بر تئوري پلاستيسيته (براي رشته ...

ناشر : كادوسان

اب‍وال‍ف‍ض‍ل دروي‍زه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال