مجموعه مقالات مالي و سرمايه گذاري 2 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مجموعه مقالات مالي و سرمايه گذاري 2

مجموعه مقالات مالي و سرمايه گذاري 2

ناشر : پيشبرد

حسين عبده

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۵۰۰۰ ریال

مجموعه مقالات پژوهش هاي تجربي در حوزه هاي مالي، سرمايه گذاري و حسابداري

مجموعه مقالات پژوهش هاي تجربي در حوزه ها ...

ناشر : موسسه انتشارات برآيند پويش

پ‍روي‍ز س‍ع‍ي‍دي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال