اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام كارشناسي ارشد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


مجموعه فلش كارتهاي اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام DLM: ويژه داوطلبان آزمون سراسري كارشناسي ارشد و دكتري مديريت

مجموعه فلش كارتهاي اصول و مباني مديريت ا ...

ناشر : تبلور دانش

آرمان دادرس

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام: آزمون هاي ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري با پاسخ هاي كاملا تشريحي ...

مجموعه سوالات اصول و مباني مديريت از ديد ...

ناشر : موسسه انتشاراتي دانش ماندگار عصر

محمد كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مروري بر اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام : قابل استفاده دانشجويان كارشناسي و داوطلبين آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت شامل: تشريح كامل مطالب درسي به همراه حل مسائل متنوع...

مروري بر اصول و مباني مديريت از ديدگاه ا ...

ناشر : آترين پارسه

علي احساني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام كارشناسي ارشد ـ دكتري

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام كارش ...

ناشر : مدرسان شريف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام كارشناسي ارشد

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام كارش ...

ناشر : مدرسان شريف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام كارشناسي ارشد

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام كارش ...

ناشر : مدرسان شريف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام كارشناسي ارشد

اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام كارش ...

ناشر : مدرسان شريف

مصطفي حسان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

پاسخ دهي به تست هاي كارشناسي ارشد و دكتري به روش تريز TAT - نكات اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام.

پاسخ دهي به تست هاي كارشناسي ارشد و دكتر ...

ناشر : سنجش اميركبير

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال