رياضيات براي اقتصاد و مديريت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


10%
رياضيات و كاربرد آن در مديريت (2) براي رشته هاي اقتصاد - مديريت - حسابداري: كتاب درسي دانشجويان دانشگاههاي دولتي - آزاد - پيام نور و جامع علمي كاربردي

رياضيات و كاربرد آن در مديريت (2) براي ر ...

ناشر : جنگل

ناصر محمدي راد

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۵۰۰۰ ریال

رياضيات پايه براي رشته هاي مديريت، حسابداري و اقتصاد ويژه دانشجويان علوم انساني

رياضيات پايه براي رشته هاي مديريت، حسابد ...

ناشر : پيام كوثر

حميد شاهبندرزاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

رياضيات براي اقتصاد، مديريت و حسابداري : جهت آمادگي در آزمون هاي كارشناسي ارشد و دكترا

رياضيات براي اقتصاد، مديريت و حسابداري : ...

ناشر : نور علم

محسن خضري

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال


رياضيات پايه براي رشته هاي مديريت، حسابداري و اقتصاد ويژه دانشجويان علوم انساني

رياضيات پايه براي رشته هاي مديريت، حسابد ...

ناشر : حامي انديشه

حميد شاهبندرزاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

15%
رياضيات براي اقتصاد و مديريت

رياضيات براي اقتصاد و مديريت

ناشر : نشر ني

محمدحسين پوركاظمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۳۰۰۰ ریال