مديريت كيفيت جامع (TQM) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


مديريت كيفيت جامع (TQM)

مديريت كيفيت جامع (TQM)

ناشر : كارپي

كاوه آذين فر

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال

بررسي رابطه مديريت كيفيت جامع (TQM) با مزيت رقابتي در مراكز درماني تهران

بررسي رابطه مديريت كيفيت جامع (TQM) با م ...

ناشر : انتشارات ماهواره

آمنه فرح كردمحله

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت كيفيت جامع TQM با ميانجيگري بازارگرايي

مديريت كيفيت جامع TQM با ميانجيگري بازار ...

ناشر : پژوهندگان راه دانش

سوسن موسوي عباسي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


‏‫دوره آموزشي مديريت كيفيت جامع TQM‬

‏‫دوره آموزشي مديريت كيفيت جامع TQM‬

ناشر : پارسيان دانش پندار

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال