اقتصاد انرژي: مفاهيم، ديدگاه ها، بازارها و حاكميت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اقتصاد انرژي: مفاهيم، ديدگاه ها، بازارها و حاكميت

اقتصاد انرژي: مفاهيم، ديدگاه ها، بازارها ...

ناشر : نور علم

‏‫سوبهس سي.‬ بهاتاچاريا

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال