بررسي رفتار مصرف كننده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


بررسي رفتار مصرف كننده

بررسي رفتار مصرف كننده

ناشر : دانشگاه پيام نور

جمشيد سالار

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال

لذت‌گرايي، منفعت‌گرايي و رفتار مصرف كننده (بررسي پيامدهاي مشتري‌مداري)

لذت‌گرايي، منفعت‌گرايي و رفتار مصرف كنند ...

ناشر : خانواده سالم

اح‍س‍ان‌ ك‍اظم‍ي‌

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال