۱۹ گام از شكست تا آگاهي

۱۹ گام از شكست تا آگاهي

ناشر : بهار ايران زمين

زهرا كاوه حقيقي


آخرين سخن عشق: ‏‫تحليل گفتمان وصيت‌نامه‌ي سرداران شهيد استان فارس (با تاكيد بر مولفه‌هاي دين، اخلاق، اميد و آگاهي)‬

آخرين سخن عشق: ‏‫تحليل گفتمان وصيت‌نامه‌ ...

ناشر : بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، نشر صرير

همتعلي حيدري