ديوارهاي برشي مركب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


طرح و اجراي ديوارهاي برشي فولادي و مركب : (مباني و كاربرد) : ساختمان

طرح و اجراي ديوارهاي برشي فولادي و مركب ...

ناشر : مهندس محاسب

سيدمهدي حاجي مير اسمعيل

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ديوارهاي برشي مركب

ديوارهاي برشي مركب

ناشر : سنجش و دانش

حسام الدين رئيسي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال