تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر قصد خريد مصرف كننده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر قصد خريد مصرف كننده

تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر قصد خريد ...

ناشر : سنجش و دانش

مسعود حاجي علي بيكي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال