غرب آسيا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 38


امنيت غرب آسيا در نظام قدرت

امنيت غرب آسيا در نظام قدرت

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا، انتشارات دافوس

محمدحسين دادرس

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰ ریال

آسيا در برابر غرب

آسيا در برابر غرب

ناشر : فرزان روز

داريوش شايگان

قیمت کتاب سیتی : ۳۳۰۰۰۰۰ ریال

جهان اسلام: شمال آفريقا و غرب آسيا

جهان اسلام: شمال آفريقا و غرب آسيا

ناشر : اميركبير

سيديحيي صفوي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال


تاثير اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي بر انقلاب هاي جنوب غرب آسيا(مطالعه موردي تونس و مصر)

تاثير اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي ب ...

ناشر : هدف

سوناز نصيري

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

بيداري اسلامي و تحولات سياسي اجتماعي در غرب آسيا و شمال آفريقا با تاكيد بر ارتش

بيداري اسلامي و تحولات سياسي اجتماعي در ...

ناشر : دانشكده علوم و فنون فارابي، پژوهشكده مطالعات كاربردي قلم

داود غ‍راي‍اق زن‍دي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

جهاني شدن و تاثيرآن بر هويت منطقه غرب آسيا (خاورميانه)

جهاني شدن و تاثيرآن بر هويت منطقه غرب آس ...

ناشر : انتشارات مقسم

ابراهيم باقري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


امنيت غرب آسيا در نظام قدرت

امنيت غرب آسيا در نظام قدرت

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا، انتشارات دافوس

محمدحسين دادرس

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

تاثير دستيابي به انرژي هسته اي بر موقعيت ژئوپليتيكي ايران در منطقه جنوب غرب آسيا

تاثير دستيابي به انرژي هسته اي بر موقعيت ...

ناشر : مهرشاد الله ويردي

مهرشاد الله ويردي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نقش آمريكا در مديريت انرژي غرب آسيا

نقش آمريكا در مديريت انرژي غرب آسيا

ناشر : انتشارات علمي سنا

حسين آتش رزم

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال


بررسي عوامل ژئوپليتيكي تاثيرگذار در شكل گيري نيروهاي راديكال در منطقه جنوب غرب آسيا (مطالعه موردي : گروه داعش )

بررسي عوامل ژئوپليتيكي تاثيرگذار در شكل ...

ناشر : سنجش و دانش

حسن عاقل

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

هيدروپليتيك و امنيت غرب آسيا

هيدروپليتيك و امنيت غرب آسيا

ناشر : مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صيادشيرازي

جواد معدني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

عملكرد دولت آمريكا در غرب آسيا از منظر حقوق بشر و بشردوستانه (مجموعه مقالات)

عملكرد دولت آمريكا در غرب آسيا از منظر ح ...

ناشر : ‏‫‬ پژواك عدالت

سهراب صلاحي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال