مديريت ارزيابي عملكرد در سازمان‌هاي دولتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت ارزيابي عملكرد در سازمان‌هاي دولتي

مديريت ارزيابي عملكرد در سازمان‌هاي دولت ...

ناشر : انتشارات پژوهشهاي دانشگاه

فرخ قرباني نامور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال