چگونه مي توان كاركنان را مديريت كرد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


چگونه مي توان كاركنان را مديريت كرد

چگونه مي توان كاركنان را مديريت كرد

ناشر : روناس

مايكل آرمسترانگ

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال