ارتباطات بازاريابي با رويكرد تبليغات اثربخش

ارتباطات بازاريابي با رويكرد تبليغات اثر ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

محمد حقيقي

ارتباطات و تبليغات

ارتباطات و تبليغات

ناشر : نگين سبلان

اسماعيل شيخ نواز جاهد


ارتباطات يكپارچه ي بازاريابي تبليغات و ترويج در دنياي ديجيتال

ارتباطات يكپارچه ي بازاريابي تبليغات و ت ...

ناشر : هوشمند تدبير

حسين بوداقي خواجه نوبر

ارتباطات، تبليغات، اقناع

ارتباطات، تبليغات، اقناع

ناشر : نويد شيراز

افسانه بهارلو


اصول ارتباطات و تبليغات

اصول ارتباطات و تبليغات

ناشر : اديبان روز

بابك شمس‌ ناتري

بازاريابي از طريق تلفن همراه : چگونه تكنولوژي تلفن همراه بازاريابي ، ارتباطات و تبليغات را دگرگون ساخت..

بازاريابي از طريق تلفن همراه : چگونه تكن ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

دانيل راولز

تكنيك هاي ارتباطات تصويري: پودمان امور تبليغات

تكنيك هاي ارتباطات تصويري: پودمان امور ت ...

ناشر : مشاوران صعود ماهان

شهرزاد هوشمندي نيا


فرهنگ علوم ارتباطات اجتماعي (مديريت رسانه، شبكه هاي اجتماعي، روزنامه نگاري، روابط عمومي، چاپ ونشر، بخش راديو و تلويزيون،تبليغات، بازاريابي، فيلم و گرافيك)

فرهنگ علوم ارتباطات اجتماعي (مديريت رسان ...

ناشر : فريش

ع‍ب‍دال‍رض‍ا ش‍اه م‍ح‍م‍دي