استادزاده شيدا : (زندگينامه داستاني آيت الله شهيد مهدي شاه آبادي)

استادزاده شيدا : (زندگينامه داستاني آيت ...

ناشر : شركت انتشارات سوره مهر

اص‍غ‍ر اس‍ت‍اد ح‍س‍ن م‍ع‍م‍ار

با شيدا

با شيدا

ناشر : انتشارات ماهواره

علي توكلي


پيچك هاي مهاجر (دل نوشته هاي شيدا)

پيچك هاي مهاجر (دل نوشته هاي شيدا)

ناشر : فرهنگ و دانش

احمد اسكندريان

تنهايي شيدا

تنهايي شيدا

ناشر : انتشارات اميرمحمد

‏‫شيدا صبوري


تنهايي شيدا

تنهايي شيدا

ناشر : انتشارات آريوحان

فاطمه سوري

چشمه ي ياقوت : ‏‫دوبيتي هاي ديوان شيدا ارديبهشت ۱۳۹۵...‬

چشمه ي ياقوت : ‏‫دوبيتي هاي ديوان شيدا ا ...

ناشر : انتشارات صبح فردا

محمدرضا نكونام

دل شيدا

دل شيدا

ناشر : بوستان

فروزنده عدالت


دلباخته چون شيدا

دلباخته چون شيدا

ناشر : قلم علم

مسعود پورقريب