از خاموشي

از خاموشي

ناشر : سخن

فريدون مشيري

از خاموشي

از خاموشي

ناشر : نشر سخن

ف‍ري‍دون م‍ش‍ي‍ري

پس از خاموشي

پس از خاموشي

ناشر : نشر خزه

نورا نواپور


تمام خاموشي ها از يك قبيله اند

تمام خاموشي ها از يك قبيله اند

ناشر : انتشارات مايا

زهره صباغ نژاد

خاموشي ژن از طريق RNA

خاموشي ژن از طريق RNA

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

مسعود سلطانيفراتر از خاموشي

فراتر از خاموشي

ناشر : انتشارات يانار

پ‍ات‍ري‍ك م‍ودي‍ان‍و