ارتباط سبك رهبري خدمت گزار و اثربخشي گروهي كاركنان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ارتباط سبك رهبري خدمت گزار و اثربخشي گروهي كاركنان

ارتباط سبك رهبري خدمت گزار و اثربخشي گرو ...

ناشر : پندار قلم

محمد ميرزا اميني

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال