‏‫فراسوي مديريت استراتژيك منابع انساني‮‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫فراسوي مديريت استراتژيك منابع انساني‮‬

‏‫فراسوي مديريت استراتژيك منابع انساني‮‬

ناشر : آينده دانش

اميررضا نريماني

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال