آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و توانمندسازي منابع انساني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و توانمندسازي منابع انساني

آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و توانمندسازي من ...

ناشر : ميعاد انديشه

هاشم چيره‌نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال