جوهر مديريت استراتژيك: آنچه مديران براي بقا در كسب و كار بايد بدانند |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


جوهر مديريت استراتژيك: آنچه مديران براي بقا در كسب و كار بايد بدانند

جوهر مديريت استراتژيك: آنچه مديران براي ...

ناشر : كتاب كوله پشتي

فيليپ كاتلر

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال