نظريه‌هاي راهبردي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نظريه‌هاي راهبردي

نظريه‌هاي راهبردي

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا،انتشارات دافوس

حسين وليوند زماني

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال