چگونگي برند كشورها، شهرها و مقصدها، كتابي براي برنامه ريزي برندينگ مكان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


چگونگي برند كشورها، شهرها و مقصدها، كتابي براي برنامه ريزي برندينگ مكان

چگونگي برند كشورها، شهرها و مقصدها، كتاب ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

تيمو مويلانن

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال