تحليل پيشرفته داده هاي كمي در علوم رفتاري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحليل پيشرفته داده هاي كمي در علوم رفتاري

تحليل پيشرفته داده هاي كمي در علوم رفتار ...

ناشر : رشد فرهنگ

شهرام واحدي

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰۰ ریال