نظريه هاي روايت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


شاخه هاي خيس بيد : بررسي تطبيقي ساختار روايت در دو رمان همسايه ها و كوچه مدق(بر اساس نظريه روايت شناسي ژرار ژنت)

شاخه هاي خيس بيد : بررسي تطبيقي ساختار ر ...

ناشر : تيرگان

معصومه باشكوه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نظريه هاي روايت

نظريه هاي روايت

ناشر : هرمس

محمد شهبا

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

عناصر بنيادين در نظريه هاي روايت

عناصر بنيادين در نظريه هاي روايت

ناشر : ني

ديويد هرمن

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۸۰۰۰ ریال


دانشنامه نظريه هاي روايت

دانشنامه نظريه هاي روايت

ناشر : نيلوفر

ديويد هرمن

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

15%
روايت هاي كهن فارسي قصه ها و حكايت ها : با مروري بر تاريخچه روايت شناسي و نظريه هاي روايت

روايت هاي كهن فارسي قصه ها و حكايت ها : ...

ناشر : تمدن علمي

مريم درپر

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۷۲۵۰ ریال