مديريت مالي زنجيره تامين : روشها، ابزارها و برنامه هاي كاربردي كليدي براي بهبود عملكرد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت مالي زنجيره تامين : روشها، ابزارها و برنامه هاي كاربردي كليدي براي بهبود عملكرد

مديريت مالي زنجيره تامين : روشها، ابزاره ...

ناشر : سخنوران

‏‫ابراهيم‬ ‏‫فربد‬

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال