ميراث جهاني ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق: تبادلات ايران و بين النهرين به عنوان سيستم جهاني در هزاره چهارم ق.م

مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي مير ...

ناشر : مجمع ذخائر اسلامي

دبيرخانه اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ميراث جهاني ايران

ميراث جهاني ايران

ناشر : فرزين رضاييان

ابوالحسن تهامي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كتاب حاضر با حمايت دفتر امور پايگاه هاي ميراث جهاني، پايگاه فرهنگي و گردشگري شهر تاريخي نياسر، كميته ملي موزه هاي ايران، گنجينه نقش جهان منتشر خواهد شد.كتاب حاضر با حمايت دفتر امور پايگاه هاي ميراث جه

كتاب حاضر با حمايت دفتر امور پايگاه هاي ...

ناشر : ايران نگار

حسين راعي

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال


‏‫شناسايي مسيرهاي گردشگري با رويكرد ميراث جهاني ثبت شده ايران توسط سازمان يونسكو‮‬

‏‫شناسايي مسيرهاي گردشگري با رويكرد ميرا ...

ناشر : ‏‫ مهكامه

آرش ن‍ورآق‍اي‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال

گردشگري ميراث جهاني ايران آثار ثبت شده در يونسكو

گردشگري ميراث جهاني ايران آثار ثبت شده د ...

ناشر : انتشارات مجمع

محمدرضا مجمع

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال

ايران، تمدني به وسعت جهان: معرفي يونسكو و ميراث جهاني ايران

ايران، تمدني به وسعت جهان: معرفي يونسكو ...

ناشر : انتشارات حبله رود

سعيد دهقان لو

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


آشنايي با ميراث جهاني ايران

آشنايي با ميراث جهاني ايران

ناشر : پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري

بهرام رضايي چراتي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بررسي قوانين حفظ ميراث فرهنگي ايران با توجه به اسناد جهاني

بررسي قوانين حفظ ميراث فرهنگي ايران با ت ...

ناشر : چكامه باران

عقيل حمزه اي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال